Cliënten en medewerkers kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon. Tijdens de intake en/of het kennismakingsgesprek komt dit aan de orde. Zorgbelang Drenthe hebben we gevraagd om als onafhankelijke vertrouwenspersoon op te treden.

Cliëntvertrouwenspersoon WZD

Als vertrouwenspersoon Wet Zorg en dwang is Liesbeth Koster van Quasir betrokken bij Zorggroep BOAT.

U kunt contact met haar opnemen via mobiel 06‑82532493 of  085‑4874012 of via mail

liesbethkoster@quasir.nl