Cliënten en medewerkers kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon. Tijdens de intake en/of het kennismakingsgesprek komt dit aan de orde.