Cliënten en medewerkers kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon. Tijdens de intake en/of het kennismakingsgesprek komt dit aan de orde. Zorgbelang Drenthe hebben we gevraagd om als onafhankelijke vertrouwenspersoon op te treden.