wonen-voor-mensen-met-een-beperkingWonen

Op onze woonlocaties in Ruinen en Meppel bieden we 24-uurs zorg. Om hier te kunnen wonen heeft u een WLZ-indicatie nodig.  In sommige gevallen kunt u met een Beschermd Wonen beschikking bij ons wonen. Thuis Wonen+ ondersteunen we op ambulante basis.

In de verschillende locaties zijn nog regelmatig open plekken waar cliënten geplaatst kunnen worden, voor de actuele stand van zaken kunt u contact opnemen met de directie. Zie hiervoor contactgegevens op deze site.