Over Zorggroep BOAT

Op dit moment hebben we 2 vrije plekken voor cliënten met een WLZ indicatie (GGZ-Wonen of VG).

Zorggroep BOAT is een groeiende zorg onderneming die ondersteuning biedt in wonen en ambulante begeleiding. We bieden maatwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Het werkgebied is Drenthe en Overijssel.

Voor WLZ cliënten met een VG of GGZ-wonen beschikking hebben we ruime mogelijkheden, daarnaast is er beperkt ruimte voor WMO Beschermd Wonen.  WMO ambulant bieden we in verschillende gemeentes, maar dat betekend dat de cliënt al huisvesting heeft.

De ondersteuning wordt geboden op maat in alle woon- en leefzaken. De vraag van de cliënt staat hierin centraal. We kijken naar wat nodig is en daarna wat mogelijk is, zodat we samen met u goede keuzes kunnen maken.

Zorgroep BOAT heeft gekwalificeerde medewerkers die samen met de cliënt een ondersteuningsplan opstelt, waarin de hulpvraag van de cliënt vertaald wordt.

Tevens gaan we, wanneer nodig, samen met de cliënt op zoek naar passende dagactiviteiten in de vorm werk, opleiding of dagbesteding. We hebben samenwerkingsverbanden met verschillende zorgaanbieders voor dagbesteding. De ondersteuning in dagbesteding zal geboden worden op maat.

We streven ernaar om wonen en dagbesteding te combineren in dezelfde plaats.