Missie

Onze missie is het om integrale zorg aan mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking, mensen met een justitiële status, kinderen met een beperking en ouder(s) met kinderen te bieden. Onder integrale zorg verstaan we de zorg die nodig is om te kunnen wonen, werken, vrijetijdsbesteding te hebben.

Visie

Onze visie op de organisatie is dat dit een plek kan zijn waar medewerkers kunnen leren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de cliënt, de organisatie en die van henzelf.

Strategie

Wij leveren snel,wij zijn betrouwbaar, wij leveren maatwerk en communiceren helder en open. Daarbij kijken we wat nodig is, en vervolgens wat mogelijk is.