coprtn1

Nieuws

- We zijn vanaf 21 augustus 2012 HKZ gekwalificeerd.

- In het voorjaar van 2013 gaan we starten met een nieuw locatie: een appartementencomplex met 14 appartementen voor mensen met een verstandelijk en/of psychiatrische beperking, die op een ambulante wijze ondersteund worden in een eigen woonsituatie.