Organisatie

Zorggroep BOAT kenmerkt zich door een platte organisatie structuur en door de volgende competenties:

  1. Snel leveren
  2. Betrouwbaar zijn
  3. Maatwerk leveren
  4. Communiceren

We gebruiken verschillende methodieken als middel om de kwaliteit van  ondersteuning telkens te verbeteren en te zorgen dat dit op maat is en blijft.

Voor inhoudelijke ondersteuning en advisering van medewerkers en voor begeleidings- en behandelvragen maken we gebruik van paramedici, zoals orthopedagogen, psychologen, bewegingsagogen, e.d.

Elk jaar stellen we doelen op voor de organisatie en voor de locaties om er voor te zorgen dat de zorg- en dienstverlening kwalitatief en kwantitatief op een hoog niveau blijft.

Wij borgen de privacy in een privacyreglement en data lekken zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens in de volgende procedure data lekken.