Zorggroep BOAT


Zorggroep BOAT is een innovatieve zorgonderneming die ondersteuning biedt in wonen, kortdurende opvang en dagbesteding. We bieden maatwerk voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Het werkgebied is Drenthe en Overijssel.

Op dit moment lopen er 2 bijzondere projecten: Moeder-Kind-programma, waarbij we moeders met kinderen thematisch opvoedingsondersteuning bieden, gedurende de eerste levensjaren van hun kind. Het tweede project is het ontwikkelen van een Serious Game samen met Hogeschool Windesheim om cliënten meer regie te geven over de besteding van hun budget en meer keuze mogelijkheden in voedingspatronen. De eerste testen met het papieren prototype zijn veelbelovend.

De ondersteuning wordt geboden op maat in alle woon- en leefzaken. De vraag van de cliënt staat hierin centraal. We kijken naar wat nodig is en daarna wat mogelijk is, zodat we samen met u goede keuzes kunnen maken.

Zorggroep BOAT heeft gekwalificeerde medewerkers die samen met de cliënt een ondersteuningsplan opstelt, waarin de hulpvraag van de cliënt vertaald wordt.

Tevens gaan we, wanneer nodig, samen met de cliënt op zoek naar passende dagactiviteiten in de vorm werk, opleiding of dagbesteding. We hebben samenwerkingsverbanden met verschillende zorg aanbieders voor dagbesteding. De ondersteuning in dagbesteding zal geboden worden op maat.

We streven ernaar om wonen en dagbesteding te combineren in dezelfde plaats.