Met het team van BOAT hebben we een inspirerende cursusdag gehad van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland).
Al langer bestond de behoefte om stil te staan bij onze zienswijze over het middelengebruik. De dag werd een mix van reflectie op eigen ideeën van middelengebruik, kennis over verslaving en de diverse middelen en de betekenis die dit heeft voor de begeleiding die wij bieden. 

Een leerzame dag die in kwalitatieve zin bijdraagt aan de passende zorg die we willen bieden.

Ook interessant om te lezen

Meer Nieuws