coprtn1Kwaliteit

Vanaf augustus 2012 zijn we HKZ gekwalificeerd.  Dat geeft aan dat er sprake is van een cyclisch proces binnen een systeem waarvan de onderdelen in voortdurende wisselwerking staan.

We nemen tevredenheidsonderzoeken af bij cliënten en medewerkers, met als doel om de zorg- en dienstverlening te blijven verbeteren.