Werkwijze

We werken met Ondersteuningsplannen. Daarin gaat de cliënt samen met de persoonlijk begeleider of zijn/haar contactpersoon het toekomstperspectief omschrijven, met doelen die de cliënt wil behalen. Uiteraard worden de doelen SMART omschreven.

Tevens maken we gebruik van verschillende methodieken of onderdelen hiervan. Een methodiek moet een middel zijn en geen doel op zich.

We werken samen met verschillende dagbestedingslocaties.

Cliënt staat centraal in de samenwerkingsverbanden.