Ambulante woonbegeleiding

Wat is ambulante begeleiding? En voor wie is het?

Ambulante woonbegeleiding is er voor mensen die zelfstandig wonen en ondersteuning nodig hebben bij het op de rit krijgen van hun eigen leven op de manier zoals zij dat willen, met respect voor de leefwijze van anderen.

BOAT biedt ambulante woonbegeleiding. In de regio Drenthe en Overijssel bieden we deze passende ondersteuning aan in eigen woonsituaties.

Wij bieden bewoners ambulante woonbegeleiding ‘op maat’. Dit wil zeggen dat er samen wordt bekeken naar wat de bewoner nodig heeft en daar wordt de begeleiding op ingezet.

In overleg met de bewoner en/of de wettelijke vertegenwoordiger maken we heldere afspraken over de wijze waarop we kunnen ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan begeleiding op gebied van:

 • het beheren van uw post en administratie;
 • het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk;
 • een moeilijke thuissituatie (bijvoorbeeld huiselijk geweld);
 • problemen met relaties (familie, vrienden, maar ook met de partner);
 • het zoeken naar dagbesteding, vrijetijdsbesteding of vakantie.

Woonbegeleiding in Meppel en Ruinen

Wij bieden 24-uurs zorg op onze twee locaties in Meppel en Ruinen. We streven ernaar om wonen en dagbesteding te combineren in dezelfde plaats.

Meppel

 • Op de locatie in Meppel kun je de vaardigheden aanleren om door te stromen naar en volgende stap.
 • Er wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid.
 • Je hebt een eigen woonplek met een voordeur.
 • Alle hulp verschijnt op afgesproken momenten.

Ruinen

 • De woonlocatie in Ruinen biedt veel mogelijkheden om in eigen tempo doelen te behalen en door te groeien naar een volgende stap.
 • Er zijn 3 woningen met in totaal 12 mensen.
 • Je kunt samen met de groep activiteiten ondernemen zoals koken maar dat hoeft niet.
 • Deze locatie is laagdrempeliger.
 • Het is rustige plek en het aantal prikkels is overzichtelijk.
 • De medewerkers van BOAT bieden continue zorg en ondersteuning.

Wat is ambulante woonbegeleiding?
Ambulante woonbegeleiding (AWB) is een vorm van begeleiding waarbij de zorgverlener bij de bewoner thuis (of in de woonvoorziening waarvan gebruik gemaakt wordt) komt.

 • Jan Schotsman - Boat

  Kennismaking of aanmelden

  Wil je een vraag stellen, meer informatie ontvangen of een afspraak maken?
  Neem gerust contact met ons op

  Contact